• Post category:Ocupacional
 • Post author:
 • Post last modified:24 de febrer de 2021
 • Reading time:2 mins read

Curs gratuït – Operacions bàsiques de restaurant i bar

Formació gratuïta dirigida preferentment a treballadors  desocupats

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Nivell CP: 1       CODI CP: HOTR0208

  • Informació del curs
  • Llistat accions formatives
   • MF0257_1 – Servei bàsic de restaurant-bar 
    • Formació en curs
   • MF0258_1 – Aprovisionament begudes i menjar ràpid
   • MP0015 – Mòdul de pràctiques professionals no laborals