• Post category:Activitats
  • Post author:
  • Post last modified:8 de febrer de 2022
  • Reading time:1 mins read

Restaurant service in English

Per millorar la seva fluïdesa en anglès, l’alumnat de Serveis de Restauració ofereix la possibilitat de ser atesos amb aquesta llengua. Vols col·laborar amb la seva formació?

In order to improve their English fluency, our Restaurant and Catering Services students can attend you in this language. Can you participate in their learning process?

Reservas / reservations –> reservations@cifpjuniper.com