• Categoria de l'entrada:Apartades
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:26 de setembre de 2022
  • Temps de lectura:5 minuts de lectura

BEQUES ÈXIT SOIB JOVE – FP – 2021/2022

 

BEQUES FORMATIVES SOIB DIRIGIDES A TREBALLADORS DESOCUPATS ALUMNAT FP 2021 – 2022

On presentar les sol·licituds

o   De manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Recorda que per motius sanitaris, les sol·licituds es poden presentar de manera presencial en el registre del Servei d’Ocupació de les Illes Balears a les oficines centrals de Palma, al Centre de la Mar a Menorca, i al Centre de Formació Blancadona d’Eivissa, només amb cita prèviaTambé pots consultar la llista de tots els centres de la CAIB on es pot registrar documentació.

o   En qualsevol altre lloc que prevegi l’article 16.4 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

o   De manera electrònica en el Registre Electrònic Comú (REC), i s’hi ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, la qual ha d’estar disponible a la seu electrònica d’aquesta administració, signada electrònicament, i concretament accedir a la pàgina web de la CAIB <caib.es> // Administració // Atenció a la ciutadania // Atenció telemàtica// Registre Electrònic Comú.

 

CONVOCATÒRIA SOIB JOVE BEQUES ÈXIT FORMACIÓ PROFESSIONAL

o   https://soib.es/ajuts-per-a-persones-joves-desocupades-que-cursin-amb-aprofitament-fp-soib-jove-beques-dexit/

o   Termini del 1 d’octubre de 2021 a 15 de gener de 2022

o   Import de l’ajut: 3.834 euros per curs.

o   Requisits:

1.      Estar matriculat o matriculada a un mínim de 750 hores de primer o segon de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB.

2.     Tenir més de 18 anys, o complir-los durant les activitats lectives, i menys de 30 el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

3.      Estar inscrit o inscrita com a demandant d’ocupació en atur en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

4.      Estar inscrit o inscrita en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb la condició de persona beneficiària el dia natural anterior al d’inici de les activitats lectives.

5.      No haver-se matriculat a cap estudi reglat en el curs acadèmic 2019-2020.

6.      Aprofitament del curs:

§  Pel que fa a l’alumnat que cursi el primer curs d’un cicle de formació professional, s’ha d’interpretar que al juny estan en condicions de promocionar al segon curs, en termes d’aprofitament.

§  En el cas de l’alumnat que cursi el segon curs d’un cicle de formació professional s’ha d’interpretar que en acabar estan en condicions d’obtenir la titulació oficial, en termes d’aprofitament.