• Categoria de l'entrada:Ocupacional
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:25 de febrer de 2021
  • Temps de lectura:2 minuts de lectura

Curs gratuït – COMPETÈNCIES DIGITALS AVANÇADES

Formació gratuïta dirigida preferentment a treballadors  desocupats

COMPETÈNCIES DIGITALS aVANÇADES

Nivell CP: 2