• Categoria de l'entrada:Caps d'Estudis
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:29 d'octubre de 2020
  • Temps de lectura:10 minuts de lectura

Inici curs 2020-21


INFORMACIÓ IMPORTANT !! →  ASSIGNACIÓ A GRUPS

Els grups s’assignen de la següent forma:


TORN MATÍ

A i B = 1r

C = 2n

TORN VESPERTÍ (capvespre)

P i X = 1r

S = 2n

En uns dies donarem inici al curs 2020-21.

Degut a les limitacions d’aglomeració de persones derivades de la pandemia COVID l’assistència a les classes, l’accés al centre i la incorporació al curs tindrà enguany unes particularitats especials que es detallen a continuació. 

Assistència .

És possible que els alumnes rebin la formació en règim de semipresencialitat. Això passarà als grups més nombrosos, que es divideixen en dos subgrups (per exemple, el grup de primer de realització del torn de matí IMS32A es divideix en els subgrups IMS32A-1 i IMS32A-2). En els cas de grups dividits, cada subgrup acudirà al centre de manera alterna, dilluns, dimarts i dimecres d’una setmana i dijous i divendres de la següent (o dijous i divendres d’una setmana i dilluns, dimarts i dimecres de la següent). Els dies en els quals els alumnes no han d’assistir rebran una formació complementària. Si hi ha possibilitat de fer servir espais amb més cabuda s’estudiarà que un grup que habitualment està dividit pugui venir complet a determinades hores de determinats dies. Els grups que no es divideixen tindran una assistència normal.

 

Accés al centre.

Els diferents grups i subgrups accediran al centre per tres entrades diferents. 

  • Entrada principal. Aquest accés el faran servir els alumnes dels cicles d’administració i Gestió. És la entrada natural del centre (porta exterior principal girant a la dreta, la porta del CIFP és la que està més a l’esquerra)

  • Entrada Imatge i so. Aquest accés el faran servir els alumnes dels cicles d’imatge i so. Desde la porta exterior principal, just al costat de la entrada al parking de professors veureu una porta petita que dona accés a un passadís marcat amb una cadena. Seguint el passadís trobareu l’entrada. És una porta blava.

  • Entrada Moll de càrrega. Aquest accés el faran servir els alumnes d’hoteleria i turisme i els de transport i manteniment de vehicles. Desde la porta exterior secundaria del centre trobareu dos entrades marcades, una per els alumnes d’hoteleria i turisme i altra per els de transport i manteniment de vehicles. 

       Veure planol amb les entrades

Calendari d’inici de curs.

El calendari d’acollida per cada dia els podeu trobar als arxius adjunts del seguent llistat. IMPORTANT: Els alumnes no heu de venir al centre fins que no es faci la presentació del vostre grup o subgrup.

 

Llistats d’acollida per dies: