• Categoria de l'entrada:Activitats / Destacades
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:29 de maig de 2024
  • Temps de lectura:2 minuts de lectura

Projecte Podcast

L’alumnat de primer de Il·luminació, captació i tractament d’imatge, des del mòdul de Tractament fotogràfic està col·laborant juntament amb el INS La Mercède Barcelona en el projecte Podcast: EN SINTONÍA que duu a terme el IES La Marxadella dins el Programa d’Excel·lència Nacional.

El projecte consisteix en la creació d’una sèrie de podcast de ficció amb la temàtica discriminació per identitat sexual, salut mental en la joventut, violència de gènere, etc.

 

El flux de treball sonor per a l’elaboració del podcast el desenvolupa l’alumnat del Cicle de Vídeo Discjòquei i So del IES La Marxadella. A partir de les idees proporcionades per l’alumnat d’aquest cicle, l’alumnat de Realització de projectes audiovisuals i espectacles del INS La Mercé ha elaborat els guions tècnics i literaris dels Podcast

La nostra tasca ha consistit, a partir dels quatre guions seleccionats i per tal de tindre una referència visual a l’hora de poder allotjar els podcast en internet, en el disseny dels cartells dels podcast que es realitzaran en el projecte.