• Categoria de l'entrada:Secretaría
  • Autor de l'entrada:
  • Última modificació de l'entrada:29 d'octubre de 2020
  • Temps de lectura:1 minuts de lectura

Vacants fora de termini

Havent publicat la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors les places vacants en estudis de formació professional, trobareu ressaltades en groc en el document adjunt les vacants del nostre centre (les vacants poden ser d’un curs sencer o de mòduls concrets).   Els/les interessats/des heu de venir al centre en horari de secretaria (9’00 a 13’00 hores) i presentar una instància general sol.licitant una vacant fora de termini.   Aquestes places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada

Veure la llista de vacants